Disclaimer

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van Interforce Vastgoed. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interforce Vastgoed. Deze toestemming is niet benodigd voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door Interforce Vastgoed met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. Interforce Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interforce Vastgoed alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein en verantwoording van Interforce Vastgoed en zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Interforce Vastgoed. Hoewel Interforce Vastgoed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Interforce Vastgoed worden onderhouden, wordt afgewezen.

Interforce Vastgoed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.